Expressing instead of managing

Towards love/Candid vulnerable words

2.7.24

Expressing instead of managing

And when I ask: Are you willing to talk?

I can see: Are you willing to take another baby step towards truth?

Małgo Rosa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *