Supełki (pl/eng)

Zielnik 24.06.23 Ciesz się życiem, a wszystkie supełki same się rozplączą… One potrzebują twojego zrelaksowania się… małgo rosa Enjoy life and all the knots will come untied on their own… They need your being relaxed… małgo rosa

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Zielnik

Tenderness, softness, warmth

Dalej ku miłości 26.07.23 Tenderness, softness, warmth When I have tenderness, softness, warmth around me, then I can go through anything. When I give myself these qualities. Directly – from my inner resources – or though other people. Or through nature. małgo rosa

Nie wiem, co to oznacza (pl/eng)

Dalej ku miłości 23.07.23 Nie wiem, co to oznacza. Oddaję to Miłości. Święty Duchu Światłości podejmij decyzję za mnie. małgo rosa I don’t know what it means. I give it over to Love. The Holy Spirit of Light, please make the decision for me. małgo rosa